Na Corona

In februari 2022 hebben we onze kooractiviteiten hervat. We zijn niet helemaal ongeschonden uit de corona gekomen: 5 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. Gelukkig hebben we er ook 3 leden bij gekregen. In de loop van 2022 hebben we nog eens 2 bassen verloren door ziekte. De verdeling is daarom niet helemaal goed, want we hebben nog maar 4 alten over en 3 bassen. Sopranen en tenoren zijn beter bezet, resp. 7 en 6. We blijven dus op zoek naar alten en bassen. Maar ook andere stemmen zijn van harte welkom.