Koor

Welkom op de website van Petruskoor – Eindhoven

Sinds februari 2022 zingen we weer in onze Petruskerk, zoals al jarenlang: elke 2e en 4e zondag van de maand in de hoogmis van 10 uur. En we repeteren weer, zoals al jarenlang: op elke donderdag avond van 20u tot 22u in het parochiezaaltje naast de pastorie. Onze dirigent/organist is nu al 20 jaar lang Hans Keij, de ervaren musicus, didacticus en grote animator van ons koor.
Zoals bij zovele koren het geval is, hebben we ook te lijden van de teruglopende belangstelling voor koorzang en de teruglopende kerkelijkheid van de Nederlander. We hebben in bijna alle stemsoorten mensen nodig. Vijfentwintig jaar geleden zongen we met 60 mensen en met minstens 10 mensen per stemsoort. We hebben gemerkt dat je ook met veel minder mensen heel fijn kunt zingen. Maar er is natuurlijk wel een ondergrens. En die is bij sommige stemsoorten een beetje in zicht.
Daarom onze oproep: kom eens kijken en meezingen op donderdagavond.

(Er komt snel een actuele foto)

————————————————————————————————————————————————————-

Wij zoeken nieuwe leden,

Houdt u van zingen ??

Kom bij ons koor, u bent van harte welkom.

Nieuwsgierig? Belangstelling? Informatie?

Vul het contactformulier in.

Het Petruskoor zingt liturgische kerkmuziek: eenstemmige gezangen ter ondersteuning van de samenzang en vierstemmige missen en motetten. De nadruk ligt op vierstemmige muziek uit de 18e en 19e eeuw. Maar ook werken van moderne componisten, zoals John Rutter en onze eigen dirigent Hans Keij komen aan bod.

Momenteel (11-12-2022) heeft het koor 20 zingende leden: 7 sopranen, 4 alten, 6 tenoren en 3 bassen.

Hieronder leest u het laatste nieuws van het koor.


Ons actuele programma

Sinds begin 2022 zijn we weer volop aan het repeteren en zingen. We zijn niet helemaal ongeschonden uit de coronacrisis gekomen: we hebben enkele leden verloren en we hebben het…