Koor

Welkom op de website van Petruskoor – Eindhoven

Zoals al jarenlang zingen we elke 2e en 4e zondag van de maand in de Petruskerk aan de Kloosterdreef in Eindhoven de hoogmis van 10 uur. We repeteren, vanaf het begin van de verbouwing van ons repetitielokaal, eind september 2023, op elke donderdag avond in de kapel van zorgcentrum De Kronehoef, naast de kerk, momenteel van 20u tot 21u. Onze dirigent/organist is nu al 22 jaar lang Hans Keij, de ervaren musicus, didacticus en grote animator van ons koor.
Zoals bij zovele koren het geval is, hebben we ook te lijden van de teruglopende belangstelling voor koorzang en de teruglopende kerkelijkheid van de Nederlander. We hebben in bijna alle stemsoorten mensen nodig. Vijfentwintig jaar geleden zongen we met 60 mensen en met minstens 10 mensen per stemsoort. We hebben gemerkt dat je ook met veel minder mensen heel fijn kunt zingen. Maar er is natuurlijk wel een ondergrens. En die is bij sommige stemsoorten een beetje in zicht.
Daarom onze oproep: kom eens kijken en meezingen op donderdagavond.

————————————————————————————————————————————————————-

Wij zoeken nieuwe leden,

Houdt u van zingen ??

Kom bij ons koor, u bent van harte welkom.

Nieuwsgierig? Belangstelling? Informatie?

Vul het contactformulier in.

Het Petruskoor zingt liturgische kerkmuziek: eenstemmige gezangen ter ondersteuning van de samenzang en vierstemmige missen en motetten. De nadruk ligt op vierstemmige muziek uit de 18e en 19e eeuw. Maar ook werken van moderne componisten, zoals John Rutter en onze eigen dirigent Hans Keij komen aan bod.

Momenteel (11-12-2022) heeft het koor 20 zingende leden: 7 sopranen, 4 alten, 6 tenoren en 3 bassen.

Hieronder leest u het laatste nieuws van het koor.


Ons actuele programma

Het jaar 2023 was gelukkig weer een normaal jaar. We verloren een tenor en we kregen er, jammer genoeg, geen leden bij. Zodoende zingen we nu met 19 mensen, 7…