Koor

Welkom op de website van Petruskoor – Eindhoven

Nadat we  weer voltallig waren gaan repeteren vanaf donderdag 30 september 2021, maakten de nieuwe lock-downmaatregelen van 28 november repeteren in de avonduren onmogelijk.  Na de maatregelen van 18 december was zingen in koorverband niet meer toegestaan, dus ook repeteren was verboden. Op Kerstavond zongen we met 4 mannen (het maximaal toegestane aantal) in de avonddienst van 20u. Dit was een mis zonder kerkvolk, die alleen via life stream te volgen was.

Op 25 januari 2022 werden de mogelijkheden verruimd en daarom hervatten we op donderdag 3 februari onze repetities.  Op 13 februari zongen we voor het eerst sinds lange tijd weer in de eucharistieviering. Sinds 1 maart 2022 zijn onze repetities als vanouds en luisteren we op de 2e en 4e zondag van de maand de vieringen op.

(Er komt snel een actuele foto)

————————————————————————————————————————————————————-

Wij zoeken nieuwe leden,

Houdt u van zingen ??

Kom bij ons koor, u bent van harte welkom.

Nieuwsgierig? Belangstelling? Informatie?

Vul het contactformulier in.

Het Petruskoor zingt liturgische kerkmuziek: eenstemmige gezangen ter ondersteuning van de samenzang en vierstemmige missen en motetten. De nadruk ligt op vierstemmige muziek uit de 18e en 19e eeuw. Maar ook werken van moderne componisten, zoals John Rutter en onze eigen dirigent Hans Keij komen aan bod.

Wij zingen op de tweede en op de vierde zondag van de maand, om 10 uur in de St.Petruskerk, Kloosterdreef te Eindhoven en we repeteren op donderdagavond van 20 uur tot 22 uur in het parochiezaaltje naast de pastorie bij de kerk onder leiding van dirigent Hans Keij.

Momenteel (05-06-2022) heeft het koor 21 zingende leden: 7 sopranen, 4 alten, 6 tenoren en 4 bassen.

Hieronder leest u het laatste nieuws van het koor.